Ανακηρύχτηκε Εθνικό Πάρκο η Οροσειρά της Ροδόπης

Από 01 Οκτ 2009

Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα απραξίας και παγώματος των διαδικασιών, σε μια από τις τελευταίες πράξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων πριν από τις εθνικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, ανακοινώθηκε χθες από το ΥΠΕΧΩΔΕ η επίσημη ανακήρυξη μεγάλου τμήματος της Οροσειράς της Ροδόπης, σε Εθνικό Πάρκο. Παρά τις όποιες αμφισβητήσεις μπορεί να προκύψουν για τους όρους λειτουργίας του Πάρκου και την γενικότερη χρονική συγκυρία (προεκλογική χροιά στην Υπουργική Απόφαση), δεν μπορούμε παρά να χαιρετίσουμε την ανακήρυξη της Ροδόπης σε Εθνικό Πάρκο. Εδώ παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα στις 30.09.2009.

Θεσμοθέτηση του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης 


Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε σήμερα την Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία χερσαίες και υδάτινες περιοχές της Οροσειράς Ροδόπης χαρακτηρίζονται ως «Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης».

Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την απόφαση αυτή θεσμοθετούμε ένα ακόμη σημαντικότατο Εθνικό Πάρκο στο οποίο περιλαμβάνονται χερσαίες και υδάτινες περιοχές του ορεινού όγκου της Οροσειράς της Ροδόπης.
Το «Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης», (Ε.Π.Ο.Ρ.) καλύπτει στο σύνολό του μία έκταση 1,7 εκατομμυρίων στρεμμάτων, στην οποία με την ΚΥΑ προβλέπονται περιορισμοί σε ορισμένες δραστηριότητες και χρήσεις.

Η συγκεκριμένη έκταση αποτελεί ένα συνολικό βιότοπο διεθνούς σημασίας και ενδιαφέροντος στον οποίο ενδημούν και αναπαράγονται πολλά και σημαντικά είδη χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας.

Σκοπός της παρούσας Κ.Υ.Α. είναι η προστασία, βελτίωση, διατήρηση διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της Οροσειράς Ροδόπης, καθώς επίσης και των αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής.

Στα πλαίσια αυτά, με τη σημερινή Απόφαση, χωρίζουμε την ευρύτερη περιοχή σε (2) δύο χωρικές ενότητες (Χωρική Ενότητα Ι:Κύρια έκταση του Εθνικού Πάρκου και Χωρική Ενότητα ΙΙ: Περιφερειακή Έκταση του Εθνικού Πάρκου) που περιλαμβάνουν (4) τέσσερις κατηγορίες ζωνών προστασίας, στις οποίες ορίζουμε ρητά και περιοριστικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες.
Σημειώνω ότι η σημερινή Απόφαση έχει στηριχθεί σε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ) που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Aπό το 2004 και μέχρι σήμερα έχουμε θεσμοθετήσει σε όλη την χώρα 21 νέες προστατευόμενες περιοχές, συνολικού εμβαδού δέκα έξι εκατομμυρίων στρεμμάτων περίπου».

Χαρακτηριστικά Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης
 Οι υδάτινες και χερσαίες περιοχές τού Ορεινού Όγκου Ροδόπης που βρίσκονται εκτός των ορίων των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός των ορίων των οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων των Δήμων Παρανεστίου, Σταυρούπολης, Νευροκοπίου και της κοινότητας Σιδηρονέρου.
 Συνολική έκταση 1.732 χιλιάδες στρέμματα
 Η περιοχή χωρίζεται σε (2) δύο χωρικές ενότητες: Χωρική Ενότητα Ι (Κύρια έκταση του Εθνικού Πάρκου) και Χωρική Ενότητα ΙΙ (Περιφερειακή Έκταση του Εθνικού Πάρκου) που περιλαμβάνουν (4) τέσσερις κατηγορίες ζωνών προστασίας, στις οποίες ορίζουμε ρητά και περιοριστικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες.

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ
Ως Ζώνες Α ορίζουμε (3) τρείς ζώνες (Ζώνες Α1, Α2, Α3) ως Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το Παρθένο Δάσος Φρακτού, την περιοχή Γυφτόκαστρου-Κούλας και το διατηρητέο μνημείο τής Φύσης, την Τσίχλα.

Ως Ζώνες Β ορίζουμε (7) επτά ζώνες ( Ζώνες Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7) ως Περιοχές Προστασίας της Φύσης που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την περιοχή Αετοράχης-Στραβορέματος, τον αβαθή επίπεδο τυρφώνα έκτασης 900 τ.μ που βρίσκεται στη θέση Καλύβια Κούτρα κοντά στο Δασικό Χωριό Ελατιάς, τον αβαθή επίπεδο τυφώνα έκτασης 500 μ2 που βρίσκεται παραπλεύρως τού δρόμου κοντά στο Δασικό Χωριό Ελατιάς, το παραποτάμιο δάσος σκλήθρου (Alnus incana) έκτασης 1 εκταρίου που βρίσκεται στην τοποθεσία Ερείπια Βαθυρέματος κατά μήκος τού ομώνυμου ρέματος, την κοίτη τού Στραβορέματος και τα εκατέρωθεν αυτής υπαλπικά-αλπικά λιβάδια βόρεια του Δασικού χωριού Ελατιάς.


Ως Ζώνες Γ ορίζουμε (6) έξι ζώνες ( Ζώνες Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6-Α) ως Περιοχές Ειδικής Διαχείρισης και Αειφορικής Χρήσης και Ανάπτυξης και ειδικότερα:
• Ζώνη Γ1: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Δασών Σημύδας που περιλαμβάνει την περιοχή δασών Σημύδας Ποταμών-Σιδηρόνερου-Νέστου.
• Ζώνη Γ2: Περιοχή Διαχείρισης Δασών Ερυθρελάτης - Δασικής Πεύκης που περιλαμβάνει τα δάση υψηλής παραγωγικότητας Ερυθρελάτης και Δασικής Πεύκης τής ευρύτερης περιοχής Τσάκαλου-Βαθυρέματος
• Ζώνη Γ3: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Φαλακρού που περιλαμβάνει τις δασικές εκτάσεις τού όρους Φαλακρού.
• Ζώνη Γ4: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Νέστου που περιλαμβάνει το τμήμα τής κοίτης τού ποταμού Νέστου από το Φράγμα τού Τεμένους έως την ελληνοβουλγαρική μεθόριο, την παρόχθια ζώνη πλάτους 500 μ. εκατέρωθεν της κοίτης, καθώς και την περιοχή που κατακλύζεται από τα νερά τής τεχνητής λίμνης Τεμένους.
• Ζώνη Γ5: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Αρκουδορέματος – Χαϊντούς που περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή Αρκουδορέματος-Χαϊντούς.
• Ζώνη Γ6: Περιοχή Αειφορικής Χρήσης και Ανάπτυξης που περιλαμβάνει τις εκτάσεις που περιέχονται στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και δεν εντάσσονται στις προαναφερόμενες ζώνες.
Ο αναλυτικός καθορισμός των Ζωνών και τα όριά τους περιγράφονται στην ΚΥΑ.


ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης περιλαμβάνει τις εξής (2) δύο χωρικές ενότητες:
Χωρική Ενότητα Ι (Κύρια Έκταση του Εθνικού Πάρκου) που περιλαμβάνει τις ζώνες Α, Β, Γ1, Γ2, Γ5 και τμήματα των περιοχών Natura 2000 που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω ζώνες, καθώς και τμήμα τής Γ6 (Γ6-Α) προκειμένου να εξασφαλιστεί η χωρική συνέχεια μεταξύ των παραπάνω περιοχών. Ειδικότερα περιλαμβάνει:
• τις Ζώνες Α1, Α2, Α3 (Περιοχές Απόλυτης Προστασίας τής Φύσης)
• τις Ζώνες Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7 (Περιοχές Προστασίας τής Φύσης)
• τις Ζώνες Γ1, Γ2, Γ5 (Περιοχές Ειδικής Διαχείρισης) και Γ6-Α (Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Συνδετικών Εκτάσεων του Εθνικού Δρυμού που περιλαμβάνει έκταση που εξασφαλίζει χωρική συνέχεια μεταξύ των παραπάνω περιοχών)
Χωρική Ενότητα II (Περιφερειακή Έκταση του Εθνικού Πάρκου) που περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή τις Ζώνες Γ3, Γ4 (Περιοχές Ειδικής Διαχείρισης) και το υπόλοιπο - μεγαλύτερο - τμήμα τής Ζώνης Γ6 (Γ6-Β, Περιοχή Αειφορικής Χρήσης και Ανάπτυξης που περιλαμβάνει τις εκτάσεις που περιέχονται στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και δεν εντάσσονται στις προαναφερόμενες ζώνες).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Στο σύνολο της έκτασης του Εθνικού Πάρκου επιτρέπεται:
• Η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων, καθώς και αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και κοινωνικών στοιχείων και που διεξάγεται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς και από το Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π.Ο.Ρ.
• Τα απαραίτητα έργα - ενέργειες - λειτουργίες που προβλέπονται από το πενταετές Σχέδιο Διαχείρισης του Ε.Π.Ο.Ρ. για την προστασία, διατήρηση και αναβάθμιση των προστατευόμενων αντικειμένων και που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Η συντήρηση, επισκευή - αναστήλωση, αξιοποίηση και ανάδειξη μνημείων, κτισμάτων, αρχαιολογικών και πολιτισμικών χώρων που βρίσκονται εντός των ζωνών προστασίας τού Ε.Π.Ο.Ρ, καθώς και η αρχαιολογική έρευνα εφόσον έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια.
• Η φύλαξη-επόπτευση του Ε.Π.Ο.Ρ. όλης της περιοχής βάσει τής κείμενης νομοθεσίας και του πενταετούς Σχεδίου Διαχείρισης και του Κανονισμού Λειτουργίας τού Ε.Π.Ο.Ρ.

Εξειδίκευση όρων και επιτρεπόμενων χρήσεων ανά ζώνη
Στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6 ισχύουν οι ακόλουθοι όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις :

Στο σύνολο των Ζωνών Α1, Α2 και Α3 (Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης) επιτρέπεται σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις η επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις, η συντήρηση - αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και η αρχαιολογική έρευνα, η φύλαξη – επόπτευση

Στο σύνολο των Ζωνών Β1 έως και Β7 (Περιοχές Προστασίας της Φύσης) επιτρέπεται σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις η επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις, η φύλαξη-επόπτευση, η επίσκεψη της περιοχής με σκοπό την περιήγηση, εκπαίδευση και παρατήρηση της φύσης, η δημιουργία ελαφράς υποδομής, μικρής κλίμακας, προσαρμοσμένης στη φυσιογνωμία τής περιοχής, τα έργα συντήρησης, βελτίωσης και συμπλήρωσης των υφιστάμενων δικτύων και υποδομών που εξυπηρετούν τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, η καλλιέργεια των δασικών συστάδων βάσει τού υφιστάμενου δασικού διαχειριστικού σχεδίου για λόγους αναβάθμισης και προστασίας των οικοσυστημάτων με διαδικασίες αυτεπιστασίας, η διάνοιξη των οδικών αξόνων Ξάνθης – Βουλγαρίας και Παρανεστίου – Βουλγαρίας, εφόσον ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι.

Στο σύνολο των Ζωνών Γ1, Γ2, Γ3, Γ5, Γ6-Α(Περιοχές Ειδικής Διαχείρισης) επιτρέπεται σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις η επιστημονική έρευνα και η εκπαίδευση, οι διαχειριστικές δράσεις, η φύλαξη-επόπτευση, η επίσκεψη της περιοχής με σκοπό την περιήγηση, εκπαίδευση και παρατήρηση της φύσης, η δημιουργία ελαφράς υποδομής μικρής κλίμακας προσαρμοσμένης στη φυσιογνωμία τής περιοχής, τα έργα συντήρησης, βελτίωσης και συμπλήρωσης των υφιστάμενων δικτύων και υποδομών που εξυπηρετούν τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, η κτηνοτροφία-βόσκηση σε εκτατική μορφή με παραδοσιακές μεθόδους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η συντήρηση-αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και η αρχαιολογική έρευνα, η θήρα βάσει ειδικών προϋποθέσεων, η εκμετάλλευση του δασικού πλούτου βάσει ειδικών προϋποθέσεων, η γεωργία στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις, η μελισσοκομία και η συλλογή φύλλων, καρπών και κλάδων βάσει ειδικών προϋποθέσεων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Στην Ζώνη Γ4 (Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Νέστου) επιτρέπεται μεταξύ άλλων και σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις η γεωργία και τα έργα αναδασμού στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις, η αλιεία, η μελισσοκομία και η λειτουργία τού φράγματος Τεμένους και της σχετικής με αυτό υποδομής.
Στην Ζώνη Γ6 (Περιοχή Αειφορικής Χρήσης και Ανάπτυξης) επιτρέπεται μεταξύ άλλων και σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις η γεωργία και τα έργα αναδασμού στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις, η βόσκηση και η λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων, η λειτουργία εκτροφείων ζώων στα πλαίσιο της διατήρησης της βιοποικιλότητας, η μελισσοκομία, η υλοτομία-δασική εκμετάλλευση, η κατασκευή κτηρίων και υποδομών κοινής ωφέλειας που αφορούν την περίθαλψη, την εκπαίδευση και τον αθλητισμό, η κατασκευή έργων υδροληψίας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, η κατασκευή ξενώνα ή κάμπινγκ, ο ιαματικός τουρισμός στην περιοχή Πηγών θερμών και σε ακτίνα έως 1.000 μέτρα από τις πηγές.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ:
• Η κάθε είδους επιτρεπόμενη δραστηριότητα θα έχει ως γνώμονα την εξασφάλιση της αειφορίας των φυσικών πόρων.
• Οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που στη συνέχεια περιγράφονται ανά δραστηριότητα εκτός και αν κατά περίπτωση διαφορετικά αναφέρεται.
• Στα τμήματα των ζωνών προστασίας που συμπίπτουν με τις θεσμοθετημένες περιοχές των καταφυγίων άγριας ζωής «Δάσους Παρανεστίου», «Αετοράχης», «Τσανάκ Ντερέ», «Γέρακα-Ωραίου», «Δασικού Συμπλέγματος Καρυοφύτου» δεν επιτρέπεται η κοπή και συλλογή ειδών άγριας ζωής (χλωρίδα-πανίδα) εκτός των περιπτώσεων που η κοπή και συλλογή ειδών αφορά δραστηριότητες για επιστημονική Έρευνα ή διαχειριστικές Δράσεις.
• δεν επιτρέπονται τα έργα και δραστηριότητες της 1ης υποκατηγορίας τής Α΄ κατηγορίας τής υπ' αρ. 15393/2332 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ1022 Β' /5.8.02).
 

Λάζαρος Ρήγος

Γεννήθηκε στην Τήνο το 1961 και ζει στο Λιτόχωρο του Ολύμπου από το 2008. Ίδρυσε το Adventure Zone το 2001, μετά από σκέψεις για δημιουργία ενός ελληνικού portal για τα σπορ περιπέτειας. Δημιούργησε αγώνες ορεινού τρεξίματος, όπως Olympus Marathon (2004), Virgin Forest Trail (2007), Χειμωνιάτικος Ενιπέας (2006), Rodopi Ultra Trail (2009), Olympus Mythical Trail (2012). Στο ενεργητικό του αρκετές συμμετοχές σε αγώνες, όπως και μικρές αποστολές ultra διασχίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

www.advendure.com

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ